XML XSLT
Start arrow Język XML arrow Przegląd języków znacznikowych opartych o XML
StartJęzyk XMLDTDXSLTXML SchemaStyle CSSXHTMLXSLTWMLAnkietaLinki
Menu serwisu
Start
Język XML
DTD
XSLT
XML Schema
Style CSS
XHTML
XSLT
WML
Ankieta
Linki

Partnerzy

Internet - podstawy internetu, email, Usenet, FTP, WWW

Tonery,tusze - bębny do drukarek, atramenty do drukarek, folie do faksów w sklepie internetowym Tonershop

Sieci komputerowe - systemy sieciowe, technologie

Systemy sprzedaży - handel, kody kreskowe, identyfikacja towarów

Automatyczna identyfikacja - systemy identyfikacji, etykiet

Przegląd języków znacznikowych opartych o XML

W poniższej tabeli przedstawiono krótki przegląd wybranych języków znacznikowych będących aplikacjami XML. Kolejna natomiast przedstawia technologie, które językami znacznikowymi nie są, jednak bardzo często wykorzystywane są w powiązaniu z nimi.

Tabela 1. Wybrane aplikacje i technologie związane XML

 XHTML

Język przeznaczony przede wszystkim do tworzenia serwisów internetowych. Wywodzi się z HTML, jednak obowiązują w nim zasady XML (np. rozróżnianie wielkości znaków w znacznikach, konieczność zamykania poleceń itd.).

 XSL

Extensible Stylesheet Language
Język do przekształceń i formatowania dokumentów XML. Jest narzędziem o dużych możliwościach. XSL można postrzegać jako język programowania deklaratywnego. Jest stosowany do konwersji danych XML na formę HTML, XHTML, WML itp.

 WML

Język do tworzenia serwisów WAP, prezentowanych na wyświetlaczach telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych (np. palmtopy).

 SVG

Scalable Vector Graphics
Język opisu grafiki dwuwymiarowej. Pliki w formacie SVG mogą zawierać obrazy, opierające się zwykle na grafice wektorowej. Można je także wykorzystać do opisu animacji.

 CML

Język wykorzystywany m.in. do opisu cząsteczek chemicznych.

 MusicalML

Język umożliwiający zapis notacji muzycznej.

 MathML

Język do opisu równań i wyrażeń matematycznych.

 CDF

Channel Definition Format
Język wykorzystywany do definiowania obecnie rzadko stosowanych tzw. „kanałów” w przeglądarce Internet Explorer.

 SMIL

Synchronized Multimedia Integration Language
Język do łączenia i synchronizacji multimediów, oraz tworzenia prostych prezentacji multimedialnych.

 VML

Język do opisu grafiki, stosowany np. w MS Office przy konwersji dokumentu z elementami graficznymi do wersji HTML.

 PGML

Precision Graphics Markup Language
Język do opisu grafiki.

 OFX

Otwarty format wymiany danych finansowych.

 VoxML

Język wykorzystywany m.in. do obsługi syntezy głosu np. w systemach poczty głosowej i telecentrach.

 HRML

Human Resources Markup Language
Znacznikowy język zapisu danych kadrowych. Postał aby automatycznie wymieniać informacje o wolnych posadach  między firmami , kandydatami i innymi.

Tabela 2. Technologie związane z XML które nie są językami znacznikowymi

CSS

Cascading Style Sheets
Kaskadowe arkusze stylów, które są wykorzystywane do formatowania treści przedstawianej w dokumentach znacznikowych (przede wszystkim XML i XHTML)

XPath

Język do definiowania i adresowania fragmentów dokumentów XML,

XLink

Technika która umożliwia opisywanie powiązań pomiędzy zasobami w XML

XPointer

Standard opisujący formułowanie niektórych części adresów URI
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Wydanie polskie: Copyright (C) 2005 Polskie Centrum Joomla! :: (C) 2018 XML XSLT
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem udostępnianym na warunkach licencji GNU/GPL.
www.xmlxsl.pl - Język XML, język XSLT, DTD, języki XHTML, WML