XML XSLT
Start arrow XSLT
StartJęzyk XMLDTDXSLTXML SchemaStyle CSSXHTMLXSLTWMLAnkietaLinki
Menu serwisu
Start
Język XML
DTD
XSLT
XML Schema
Style CSS
XHTML
XSLT
WML
Ankieta
Linki

Partnerzy

Internet - podstawy internetu, email, Usenet, FTP, WWW

Tonery,tusze - bębny do drukarek, atramenty do drukarek, folie do faksów w sklepie internetowym Tonershop

Sieci komputerowe - systemy sieciowe, technologie

Systemy sprzedaży - handel, kody kreskowe, identyfikacja towarów

Automatyczna identyfikacja - systemy identyfikacji, etykiet

XSLT

Rozwinięcie skrótu XSL to Extensible Stylesheet Language, czyli rozszerzalny arkusz stylów. XSL został opracowany ponieważ potrzebny był bazujący na XML język arkuszy stylów .

HTML  wykorzystuje predefiniowane elementy, których znaczenie jest jasno określone a sposób prezentacji znany przeglądarce. Przykładowo kiedy przeglądarka odczytuje znacznik <table>, wie o tym, że należy rozpocząć tabelę, natomiast przy napotkaniu <b> uaktywni pogrubienie.

XML nie wykorzystuje predefiniowanych elementów. Sposób prezentacji poszczególnych elementów nie jest z góry określony. Przykładowo przeglądarka po napotkaniu zawartości elementu NAZWISKO lub STUDENT nie wie z góry w jaki sposób ją pokazać. Jedną z możliwości określenia sposobu prezentacji elementów jest zastosowanie opisywanych w innym rozdziale arkuszy CSS. Innym sposobem wpływania na końcowy sposób prezentacji zawartości dokumentu jest zastosowanie XSL.

XSL składa się z trzech podstawowych części:

  • XSLT -  język do transformacji dokumentów XML (XSL Transformations),
  • XPath -  język do definiowania i adresowania fragmentów dokumentów XML,
  • XSL-FO – język do formatowania dokumentów XML, umożliwiający tworzenie rezultatów przekształceń np. w formacie PDF lub MS Word.

XSL należy postrzegać jako zbiór języków, które umożliwiają :

  • transformację XML do innych języków przeznaczonych głównie do prezentacji np. do HTML, XHTML, WML itp.;
  • filtrowanie i sortowanie danych XML;
  • definiowanie i adresowanie fragmentów dokumentów XML;
  • formatowanie danych XML na podstawie ich zawartości (np. wyświetlenie liczb ujemnych czerwonym kolorem, albo pogrubienie nazwisk studentów oznaczonych specjalnymi atrybutami);
  • wyprowadzanie danych XML w osobnych wersjach dla różnego rodzaju mediów wyjściowych takich jak: papier, ekran, media głosowe.

Przekształcenia XSL/XSLT dokonują się za pośrednictwem procesora XSL. Procesor XSL można traktować jako aplikację, lub moduł aplikacji dokonujący przekształceń i generujący dane wynikowe (rys. 20 xx). Procesor uruchamia i interpretuje kod w języku XSLT. Procesory XSL są dostępne także w formie bibliotek, które można wykorzystać w tworzonych aplikacjach np. w PHP, C++, Java, Perl.

Rysunek 20 Funkcjonowanie procesora XSL

 
 
Wydanie polskie: Copyright (C) 2005 Polskie Centrum Joomla! :: (C) 2021 XML XSLT
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem udostępnianym na warunkach licencji GNU/GPL.
www.xmlxsl.pl - Język XML, język XSLT, DTD, języki XHTML, WML